Bine ați venit!
Proiectul cod SMIS 102123 „Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 – ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni” este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și implementat de Asociaţia Echilibru.
Aceste situri fac parte din Rețeaua ecologică europeană Natura 2000, fiind protejate datorită habitatelor și speciilor de interes comunitar pe care le găzduiesc și pe care vă invităm să le descoperiți!

Contact
Asociația Echilibru
Bd. Mircea Voda nr. 40,  Apartament 50,
Sector 3, București, România
Telefon: 004.0723.873.525   Email: asoc.echilibru@gmail.com