Dezvoltarea capacității

Pe lângă obiectivul principal de elaborare a planului de management, proiectul urmărește și Dezvoltarea capacității administrative a custodelui Siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni, în scopul asigurării unui management adecvat al acestora (Obiectivul specific 3).

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a propus Activitatea A.3. Dezvoltarea capacității administrative a custodelui celor 5 Situri Natura 2000 vizate de proiect (Asociația Echilibru).

Subactivitatea A.3.1. Instruirea a 15 reprezentanți apartinând Custodelui (Asociația Echilibru), referitor la cunoștințele necesare pentru implementarea Planului de management al celor 5 Situri Natura 2000 vizate de proiect.

Astfel, va fi organizat un curs de instruire, constând în 3 sesiuni de instruire a câte 3 zile (1 zi pe teren), referitor la cunoștințele necesare implementării planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni, în vederea asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară pe baza cărora au fost declarate ariile naturale protejate.

Cursul de instruire va cuprinde următoarele subiecte:

  • Implementarea măsurilor de conservare adecvată pentru speciile și habitatele de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate de proiect (prezentarea caracteristicilor habitatelor și speciilor de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate de proiect, prezentarea măsurilor adecvate pentru fiecare specie și habitat în parte, prezentarea practică, pe teren, a realizării măsurilor de conservare, prezentarea echipamentelor și instrumentelor utilizate pentru punerea în practică a măsurilor de conservare);
  • Monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară pe baza cărora au fost declarate siturile Natura 2000 (prezentarea stării de conservare pentru fiecare dintre habitatele și speciile de interes comunitar, pentru care au fost declarate siturile Natura 2000, prezentarea metodelor de monitorizare adecvate pentru fiecare din habitatele și speciile vizate, prezentarea tehnicilor și instrumentelor de monitorizare utilizate);
  • Instruire GIS (prezentarea modului de utilizare a programelor ARCGIS și QGIS, prezentarea limitelor și a distribuției speciilor și habitatelor din siturile vizate de proiect, cu ajutorul programelor ARCGIS și QGIS, prezentarea echipamentelor si instrumentelor utilizate în înregistrarea datelor din teren).