Despre noi

Asociația Echilibru a fost înființată în anul 2002 ca o organizație nonguvernamentală de protecție a mediului. Asociația a întreprins numeroase activități pentru armonizarea oamenilor cu mediul înconjurător, aceasta preluând în custodie două zone aflate pe cursul Dunării.

Până în Noiembrie 2018 Asociația Echilibru a asigurat administrarea în calitate de custode a următoarelor arii naturale protejate:

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu și Ariile de Protecție Specială Avifaunistică incluse (ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiștea, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni) și rezervațiile naturale Ostrovul Haralambie și Ostrovul Ciocănești, în conformitate cu Convenția de Custodie nr. 353 / 08.07.2014, încheiată cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și actelor adiționale încheiate cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului și cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, cu Situl de Importanță Comunitară ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele și rezervația naturală Ostrovul Mare, precum și părțile incluse din ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele, în conformitate cu Convenția de Custodie nr. 3 / 19.02.2010, încheiată cu Ministerul Mediului și Pădurilor, prelungită prin Act Adițional și cu actele adiționale încheiate cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

În prezent aceste arii naturale protejate sunt administrate de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

http://ananp.gov.ro/