Localități

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (www.insse.ro), la 01.01.2016, populația după domiciliu în cele 17 comunităţi (16 comune şi 1 oraş) cuprinse pe teritoriul siturilor ce fac obiectul prezentului proiect a fost de 81.345 locuitori, din care 28.309 locuitori în mediul urban și 53.036 locuitori în mediul rural, și din care pe localități au fost: Alexandru Odobescu – 2.735 locuitori, Chiselet – 3.554 locuitori, Ciocănești – 4.257 locuitori, Cuza Vodă – 3.954 locuitori,  Dorobanțu – 2.982 locuitori, Frăsinet – 1.799 locuitori, Grădiștea – 4.713 locuitori, Gurbănești – 1.674 locuitori, Independența – 3.353 locuitori, Mânăstirea – 5.550 locuitori, Oltenița – 22.678 locuitori, Sărulești – 3.206 locuitori, Sohatu – 3.240 locuitori, Spanțov – 4.412 locuitori, Ulmeni – 4.962 locuitori, Ulmu – 1.080 locuitori, Valea Argovei – 2.714 locuitori.

Localitate Județ Regiune Arii protejate Suprafață (ha) Nr. locuitori Școli Pagini web primării

Activități principale

1

Alexandru Odobescu

Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0055 Lacul Gălățui 5.775 2.735 3 școli, 3 grădinițe www.primariaodobescu.ro

Administrație publică locală
Agricultură
Zootehnie
Industrie textilă
Comerț

2

Chiselet Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131  Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni 8.641 3.554 2  școli, 2 grădinițe www.primariachiselet.ro Agricultură
Comerț
Prestări servicii

3

Ciocănești Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131  Oltenița-Mostiștea-Chiciu  și ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre 904 4.257 1 școală, 4 grădinițe www.primaria-ciocanesti.ro

Agricultură
Cultivarea cerealelor și a altor plante
Creșterea animalelor
Comerț

4

Cuza Voda Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenita-Mostistea-Chiciu 14.050 3.954 1 școală www.primariacuzavoda.ro Agricultură
Piscicultură
5 Dorobanțu Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 10.289 2.982 2 gradinițe, 1 școală www.primariadorobantu.ro Agricultură
Creșterea animalelor
Piscicultură
Comerț
6 Frăsinet Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0105 Valea Mostiștea 11.000 1.799 4 scoli, 4 grădinițe www.ghidulprimariilor.ro Agricultură
Creșterea animalelor
Comerț
7 Grădiștea Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0055 Lacul Gălățui 18,345 4.713 4 grădinițe, 6 școli, 1 liceu www.primariagradistea.ro Agricultură
Piscicultură
Creșterea animalelor
8 Gurbănești Călărași Sud-Muntenia 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea 7.472 1.674 2 grădinițe, 2 școli www.gurbanesti.ro Agricultură
Producții și prestări servicii
9 Independenta Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0055 Lacul Gălățui 5.855 3.353 3 grădinițe, 4 școli www.primariaindependenta.ro Agricultură
Creșterea animalelor
10 Mânăstirea Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni 12.248 5230 3 grădinițe, 2 școli, 1 liceu www.primariamanastirea.ro Agricultură
11 Oltenița Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni 10.348 22.678 7 grădinițe, 5 școli, 2 licee www.primariaoltenita.ro Construcții și reparații nave, iahturi
Agricultură
12 Sarulești Călărași Sud-Muntenia ROSPA0105 Valea Mostiștea 7.368 3.206 4 grădinițe, 4 școli www.primariacomuneisarulesti.ro Agricultură: grâu, orz, ovăz, porumb, floarea soarelui, rapiță
Agroturism – centrat pe pescuit sportiv și de agrement
Comerț
Creșterea animalelor: oi, vaci, porci
13 Sohatu Călărași Sud-Muntenia ROSPA0105 Valea Mostiștea 8.315 3.240 2 grădinițe, 2 școli www.primariasohatu.ro Agricultură
Zootehnie
14 Spantov Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni 6.497 4.412 4 grădinițe, 3 școli www.comunaspantov.ro Agricultură: creșterea animalelor și cultivarea terenului
15 Ulmeni Călărași Sud-Muntenia ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni 5.534 4.962 3 grădinițe, 3 școli www.primariaulmeni.ro

Agricultură

16 Ulmu Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0105 Valea Mostiștea 2.877 1.080 1 școală

www.ulmu.infoprimarie.ro

17 Valea Argovei Călărași Sud-Muntenia ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu și ROSPA0105 Valea Mostiștea 8.787 2.714 2 grădinițe, 3 școli www.ghidulprimariilor.ro

Agricultură
Comerț cu amănuntul
Pescuit
Industria lemnului
Prestări servicii metalurgice
Sere