Știri

Septembrie – Noiembrie 2018 s-au organizat în 10 unități şcolare ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie.

Septembrie 2017 – Februarie 2019 se realizeazã Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar precum şi a speciilor de păsări, efectuându-se şi cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora.

Mai 2018 s-a efectuat auditarea proiectului;

Martie – Aprilie 2018 s-a realizat website-ul;

Septembrie 2017 – Martie 2018 s-a realizat Studiul privind mediul abiotic; Studiu privind mediul abiotic

6 Martie 2018 – Conferinţa de Lansare a Proiectului Invitatie conferinta lansare P2_102123 6 martie 2018

 

5 Iunie 2018 – Ziua Internaţionalã a Mediului; Spuneţi NU plasticelor de unicã folosinţã ! http://www.un.org/en/events/environmentday/

 

AMBROZIA trebuie combãtutã de la rãsãrire

Proprietarii, deţinãtorii, administratorii suprafeţelor pe care se dezvoltã Ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, trebuie sã o combatã de la rãsãrire. Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

Conform NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia :

Art. 2 Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Art. 3 – (1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ teritoriale se efectuează de către autoritățile publice locale, prin agenții agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora. (2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator. (3) Autoritățile publice locale transmit centralizatorul Instituției Prefectului și direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, până cel târziu la data de 25 mai a fiecărui an.

Art. 4 Instituția Prefectului transmite o somație către toți proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, până cel târziu la data de 5 iunie a fiecărui an.

Mai multe – Ambrozia si pelinul